03a


005
2016年12月22日午前9時30分頃、アカウント凍結

006

e3fa2fc9-s
※同日、別アカウントで復活

v01
v02
v05
v04

※2012年にヤフー掲示板で一世を風靡した謎の50億円投資家(自己申告)

c01
c02
c03
c04
c05


v01
v02
v03
v04


004
002
003
001