a15
※クソ物件オブザイヤー2019最優秀賞のトゥームストーン
https://www.kusobukken.com/kusolinks


独断と偏見による2020傑作選(星の数=心が震えた度合かつ最優秀賞への期待値)


a21

a24

a20

a38

a29
a26

a19
★★
a27
★★
a18
★★
a03
★★
a06
★★
a41
★★
a32
★★
a13
★★
a31
★★
a48
★★
a47
★★★
a17
★★★
a07
★★★
a11
★★★
a37
★★★
a33
★★★
a14
★★★
a40
★★★
a35
★★★★
a42
★★★★
a01
★★★★
a23
★★★★
a30
★★★★
a34
★★★★
a10
★★★★
a15
★★★★
a39
★★★★
a45
★★★★★
a22
★★★★★
a12
★★★★★
a44
★★★★★
a00
★★★★★
a04
★★★★★
a05
★★★★★
a28
★★★★★
a43
★★★★★
a09